Dane kontaktowe

BOIG The Blue Ocean Investment Group Sp. z o.o.

Warszawa 00-854, Al. Jana Pawła II 25
tel. +48 (22) 653 46 20
Kraków 31-101, ul. Powiśle 4/11
tel. +48 (12) 312 04 04

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000296323
NIP 5272563777
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 PL
Zainteresowanych wynajmem powierzchni handlowych lub nawiązaniem współpracy zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza:

Informacje o firmie

Dane osobowe