OUTLET Bialystok

Białystok
Wysockiego 67
13000
1
500
W trakcie komercjalizacji

Białystok to największe miasto północno-wschodniej Polski, stolica województwa podlaskiego oraz główny ośrodek administracyjny, gospodarczy i naukowy całego regionu. Wraz z końcem 2012 roku w mieście zacznie działać Białostocki Park Naukowo - Technologiczny będący częścią Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Efektem i celem funkcjonowania BPN-T będzie stworzenie i rozwój nowoczesnej infrastruktury dla przedsiębiorców opierających swoją działalność na zaawansowanych technologiach, co wpłynie na dynamiczne ożywienie gospodarcze oraz wzrost konkurencyjności miasta i regionu.

Dzięki usytuowaniu w sąsiedztwie sześciu dużych osiedli mieszkaniowych oraz 9 przejść granicznych, strefa bezpośredniego oddziaływania Outletu Białystok (do 15 minut samochodem) to około 300 tys. mieszkańców. Przebiegająca w pobliżu międzynarodowa trasa europejska E65, pokrywająca się z drogą krajowa nr 8, łączącą kraje Europy Zachodniej ze Skandynawią umożliwia dogodny dojazd do obiektu od strony Obwodu Kaliningradzkiego oraz Litwy.

Bliskość Rosji, Białorusi i Litwy, a także brak podobnego obiektu handlowego w promieniu 200 km sprawia, że OUTLET BIAŁYSTOK ma szansę stać się głównym obiektem handlowym dla całego regionu oraz terenów przygranicznych.

W sprawie projektu należy kontaktować się z:

Agent prowadzący: Dział handlowy

Telefon kontaktowy: +48 22 653 46 20

E-mail: handlowy@boig.pl