Tenants Coordination

BOIG Tenants Coordination odpowiada za koordynację kompleksowych prac związanych z budową i aranżacją sklepów najemców w centrach handlowych - od podpisania umowy najmu aż do otwarcia lokalu najemcy w obiekcie. Działania realizowane są przez dwa doświadczone zespoły : - specjalistów pracujących w siedzibie firmy nad profesjonalną kontrolą dokumentacji oraz stanu podziału lokali handlowych - fachowców koordynujących na bieżąco pracę najemców w miejscu realizacji projektu.Działania obu zespołów pozwoliły na wypracowanie skutecznych procedur merytorycznej weryfikacji i oceny rozwiązań technicznych dla Najemców oraz procedur organizacji działania i komunikowania się z Klientem i Najemcami.

Zakres odpowiedzialności BOIG Tenants Coordination koncentruje się na trzech etapach:

 1. ETAP PRZYGOTOWAWCZY: - ocena i doradztwo w zakresie dostosowania projektów do standardów rynkowych zgodnych z wymaganiami najemców - opracowanie wzorów dokumentów - w tym załącznika technicznego do umowy najmu - przygotowanie i aktualizacja layoutów handlowych (w ścisłej współpracy z biurem projektowym Klienta) - opracowanie załączników graficznych do umów z najemcami (w ścisłej współpracy z biurem projektowym Klienta), - asystowanie w czasie negocjacji handlowych z najemcami
 2. ETAP REALIZACJI PROJEKTU: - egzekwowanie zobowiązań kontraktowych od Najemców - przygotowanie podręcznika najemcy oraz jego dystrybucja - pozyskiwanie i weryfikacja dokumentacji projektowej od Najemców - przekazywanie lokali Najemcom - nadzór nad pracami Najemców - zarządzanie procesem zmian dokonywanych przez Najemców - zorganizowanie i przeprowadzenie procedury odbioru lokali Najemców
 3. ETAP ROZLICZENIA: - przygotowanie ostatecznego rozliczenia inwestycji z wykonawcami - przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej Klientow.

Z profesjonalnych usług BOIG Tenants Coordination korzystali:

 • Focus Park Rybnik, Parkridge CE Retail
 • Focus Mall Bydgoszcz, Parkridge CE Retail
 • Focus Mall Zielona Góra, Parkridge CE Retail
 • Focus Mall Piotrków Trybunalski
 • Gemini Park Bielsko-Biała, Gemini Holdings
 • Gemini Park, Tarnów, Gemini Holdings
 • Galeria Jeziorak Iława, Dion Investment
 • Dekada Myślenice, Dekada Sieradz, Dekada Realty
 • Vis a Vis Radom, Capital Park